Volgende workshop:
vrijdag 28 juni van 19u tot 22u in Kessel-Lo
Zomercursus:
14-16 augustus, Open Huis Staden

Living Impro betekent leven in het hier en nu en de filosofie van het improviseren toepassen naast de scène: in de manier waarop je omgaat met gebeurtenissen, in je persoonlijke relaties, in situaties met je collega’s, als leidinggevende, zelfs in het beleid van je organisatie,…

Improvisatoren bezitten kwaliteiten die ook naast de scène nuttig zijn. Scherp waarnemen. Luisteren zonder oordeel. Patronen herkennen en doorbreken. Nieuwsgierigheid. Spontaan en cocreatief handelen. Onzekerheid omarmen. Mogelijkheden zien eerder dan hindernissen. Rechtveren als iets fout gaat en een nieuw pad inslaan.

Living Impro is voor iedereen. Er is helemaal geen voorkennis van improvisatietheater vereist. Voor mensen met ervaring in improvisatietheater verruimt het de kijk op algemene improvisatie-principes.

Living Impro is een kamer in  Improvisatietheaterhuis Inspinazie. Inspinazie heeft als missie mensen de kracht van improvisatie te laten ervaren. Dit zowel in theatrale als niet-theatrale toepassingen. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven via je mailbox.