Living Impro betekent leven in het hier en nu en de filosofie van het improviseren toepassen in alledaagse situaties.

Improvisatoren bezitten kwaliteiten die ook naast de scène nuttig zijn. Scherp waarnemen. Luisteren zonder oordeel. Patronen herkennen en doorbreken. Nieuwsgierigheid. Spontaan en cocreatief handelen. Onzekerheid omarmen. Mogelijkheden zien eerder dan hindernissen. Rechtveren als iets fout gaat en een nieuw pad inslaan.

Living Impro is voor iedereen. Er is helemaal geen voorkennis van improvisatietheater vereist. Voor mensen met ervaring in improvisatietheater verruimt het de kijk op algemene improvisatie-principes.

Living Impro is een product van Inspinazie. Inspinazie heeft als missie mensen de kracht van improvisatie te laten ervaren. Dit zowel in theatrale als niet-theatrale toepassingen.